yükleniyor...

KKYDP 15. Etap

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

KKYDP 15. ETAP

15. Etapta

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar;

09.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/34 no'lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişikliklere göre

Yeni Tesis yatırımlarında 3.500.000 TL,

Tamamlama Yatırımlarında 2.500.000 TL,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitlerine yükseltilmiştir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yarımları;

09.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/35 no'lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e göre;

A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL,

B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitlerinde olacak şekilde değiştirilmiştir.

 

28 Temmuz 2020 tarihli 2800 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 01/01/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarına aşağıdaki konularda destek verilecektir.

 

1)Tarıma dayalı yatırım konuları:

 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar.
 2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.
 3. Bu karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler.
 4. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.
 5. Hayvansan ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2)Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları:

 1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.
 2. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.
 3. Bilişim sistemleri ve eğitimi.
 4. İpekböceği yetiştiriciliği.
 5. Su ürünleri yetiştiriciliği.
 6. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları.
 7. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

3)Belirtilen yatırım konularından desteklenecek olan nitelikler:

 1. Yeni yatırımlar.
 2. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
 3. Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

 

Söz konusu konularda yatırım planınınız var ise, detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.