yükleniyor...

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Bu belgenin için gerekli mevzuatın takibi ve dosyaların hazırlanması konusunda temin edilmesi, sürecin yürütülmesi uzman kadromuz ile tarafımızca sağlanmaktadır.

Destek Unsurları;

KDV İstisnası:

Belge sahibi işletmeler, bu destekten yararlanarak yurt içinden veya yurt dışından temin edecekleri makine, teçhizat ve yatırım malları için KDV ödemezler.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Belge sahipleri, yurt dışından ithal edecekleri yatırım malzemesi, araç ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi ödemezler.

Vergi İndirimi:

Belge sahiplerne, gelir veya kurumlar vergisini, yatırımları için öngörülen tutara kadar indirimli olarak uygulanır.

SGK Primi Desteği (Sigorta Pirimi İşveren/İşçi Hissesi Desteği):

Belge sahibi işletmeler, destek kapsamında sağlayacakları ilave istihdam sağladıkları takdirde, çalışanların SGK pirimlerinin asgari ücrete denk gelen miktarı devlet tarafından karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajı silinir.

Faiz Desteği:

Belge sahiplerinin, ilave istihdam veya yatırımlar için, destek kapsamında kullanacağı en az bir yıl vadeli kredilerin faizlerinin, belirli bir kısmının devlet tarafından karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Belge sahiplerine, yapacakları yatırımlar için devlet tarafından yer tahsisi sağlanmaktadır.

KDV İadesi:

Sabit yatırım tutarı kanunda belirtilen miktarı karşılaması durumunda, stratejik yatırımlar başlığında değerlendirilen yatırımlar için oluşacak KDV yatırımcıya iade edilir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

•             Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

•             Kamu kurum ve kuruluşları,

•             Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

•             Dernekler ve vakıflar,

•             Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım teşvik belgenizi almak ve yatırımlarınızı doğru adımlarla sürdürmek için bizimle iletişime geçin.